Välkommen till Södertälje FK!

För att anmäla dig eller bli medlem i vår förening ber vi dig läsa noga och fylla i formuläret längst ner.

När spelaren blir placerad i en träningsgrupp genereras automatiskt en faktura på medlemsavgift plus träningsavgift. Spelaren kan vara med och provträna under 1 veckas tid. Därefter bestämmer spelaren om den vill vara med eller inte. Om man inte vill vara med meddelar man detta till kansli@sodertaljefk.se

De som vill fortsätta att vara med betalar de utställda fakturorna på angiven på förfallodatum.     


Som spelare/förälder/målsman är jag medveten om att:

 • Alltid leva upp till föreningens målsättning, fullfölja ordningsregler och ledarnas instruktioner.
 • Uppföra mig hövligt mot ledare, medspelare, motståndare och domare.
 • Träning, laguttagning, taktik & matchning är endast tränarens ansvar.
 • Betala årliga spelar och medlemsavgifter som är obligatoriska senast på förfallodatum.
 • Avstå från att dirigera spelet vid sidan om planen.
 • Komma på alla möten som laget eller föreningen kallar till.
 • Ställa upp och hjälpa till med alla aktiviteter som laget eller föreningen arrangerar.
 • Spelarna/spelarnas föräldrar ansvarar för spelarnas transport till och från träning och matcher.
 • Meddela alltid ifall du/barnet kommer att sluta eller tänker flytta till en annan förening.
 • Inte representera en annan fotbollsförening samtidigt, så länge spelaren är registrerat i SFK.
 • Se till att barnen får rätt stöd, kost, vätska, och framför och framför allt uppmuntran. 

Genom att anmäla mig eller mitt barn till Södertälje FK godkänner jag/vi att SFK använder uppgifterna i register enligt GDPR (General Data Protection Regulation).  

Södertälje FK använder uppgifterna till att:

·        Upprätthålla vårt medlemsregister.

·        Föra närvarostatistik vid aktiviteter.

·        Söka bidrag för aktivitetsstöd från kommunen och LOK-stöd från RF.

·        Registrera och administrera spelare i SvFF registersystem FOGIS.

·        Administrera övergångar i FOGIS.

·        Utfärda spelarförteckning i matchrapporter, för att få delta vid match.

·        Skicka kallelser till träning och matcher.

·        Skicka fakturor på medlemsavgift och spelaravgift, samt uppföljning på  betalningen av dessa.

Uppgifter som vi lagrar för samtliga medlemmar är namn, personnummer, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress, samt lagbilder, profilbilder på föreningens/lagets hemsida etc. publiceras på Södertälje FKs officiella hemsida. De som inte samtycker till att vara med på bilder som publiceras på våra webbplatser, skall meddela detta till oss på kansli@sodertaljefk.se 


För målsmän lagrar vi namn, e-postadress och telefonnummer, tillsammans med uppgifterna för de medlemmar som är under 18 år.

 

När medlemmen avslutar sitt medlemskap raderas alla uppgifter om medlemmen och i förekommande fall även målsmännens uppgifter. Medlemmen är skyldig att skicka mail till oss och avsluta sitt eller barnens medlemskap.

Skickas till: kansli@sodertaljefk.se eller Box 19008, 152 25 Södertälje

 

Tack för din anmälan!


Södertälje FK


* Genom att klicka på skicka accepterar du våra villkor


Personuppgifter
PersonNr: -  
* Kön:Man   Kvinna
* Förnamn:
* Efternamn:
* Adress:
* Postnummer:
* Ort:
* Mobiltelefon:
Telefon hem:
* E-post 1:
E-post 2:
Målsman 1 uppgifter
* Relation:
* Namn:
* E-post:
* Telefon:
Målsman 2 uppgifter
Relation:
Namn:
E-post:
Telefon:
* Kommentarer:
* Obligatoriska fält

 
© SportAdmin AB